Call Us:(0086)0510-81818765

6209BI bearing,6209BI makers in Russia

Home > Products > KOYO Bearings >. KOYO 3215 · KOYO 5314-2RS · KOYO 3319 · KOYO 3219 · KOYO 3318 · KOYO 3218 · KOYO 3317 · KOYO 3217 · KOYO

201616 23952RK 60022RD 6209BI 7017CDB 6801ZZ 6334C3 6013ZZNR (p>

Đăng bởi: bearings Cập nhật: 31/08/2016 - 14:38. Shm chuyên cung cấp vòng bi chính hãng các loại nsk, fag, skf. Đăng bởi: bearings Cập nhật: 31/08/2016

Angular contact ball bearings have raceways in the inner and outer rings that are 45, 85, 19, 1.1, 58.7, 51.3, 6100, 8400, 6209BI, 45.9, 52, 78, 1, 0.512, Details.